Scenariusze Smart Home / Tryb WAKACJE

powrót

Tryb WAKACJE

Wyjeżdżasz na ferie? W regulatorze włączasz tryb WAKACJE
Gdy Cię nie ma, ogrzewanie pracuje w niskich temperaturach
Przed Twoim powrotem temperatura wraca do komfortowego poziomu

Jak ustawić scenariusz w aplikacji mobilnej?

Zobacz, krok po kroku, co należy zrobić, aby aktywować czasowe obniżenie temperatury (tryb WAKACJE)

Wejdź do aplikacji SALUS Smart Home
Wybierz zakładkę Urządzenia i podstronę OneTouch
Zaznacz tryb Wakacje i na dole strony kliknij Dodaj regułę OneTouch
Wybierz urządzenie, dla którego chcesz zastosować tryb Wakacje
Ustaw datę i godzinę wyjazdu, następnie wybierz tryb pracy np. Uruchom harmonogram, Praca ręczna, Wyłączonyi kliknij Dalej
Ustaw datę i godzinę powrotu, następnie wybierz tryb pracy np. Uruchom harmonogram, Praca ręczna, Wyłączony i kliknij Zastosuj

Produkty użyte w scenariuszu

Regulator Quantum SQ610RF
Bramka UGE600
Aplikacja SALUS SMART HOME